Kalendář akcí

<< Duben 2019 >>
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KRNOV

knihovna_1 Městská knihovna Krnov
Soukenická 29, 794 01 Krnov
Tel.: +420 554 610 905
email: info@knihkrnov.cz
www.knihkrnov.cz

Oddělení pro děti, dospělé, informační služby, hudební. Možnost zapůjčení deskových her. Konání přednášek, galerie V poschodí.
Služby: černobíle a barevné kopírování A4, skenování, internet.
knihovna  

Pobočky:
Jiráskova ulice, Krnov
Krnov-Kostelec

Historie

Skončily válečné dny a do Krnova přicházeli čeští obyvatelé z různých koutů republiky. Po zajištění základních životních potřeb vydala Místní správní komise v říjnu 1945 výzvu k české veřejnosti ve věci zřízení veřejné knihovny. Tak vznikal základ knižního fondu, nejen z darů nových krnovských osídlenců, ale od jednotlivců a knihoven z mnoha míst celé republiky. Ještě dnes najdete v některých starých knihách razítka dárců s věnováním.
Dne 7. března 1947 byla v domě na Pekařské ulici (dnešní Požárníků) otevřena Městská veřejná knihovna.

Prvním ředitelem knihovny byl Blažej Paloch, který zde působil od založení knihovny až do 29. července 1956. Od 30. července 1956 byla ustanovena ředitelkou Marie Rotreklová-Deuserová. Vedla knihovnu celých šestatřicet let, kdy v roce 1992 odešla do důchodu. Od tohoto roku stojí v čele knihovny opět ředitel, Petr Cestr. Počet svazků rostl a činnost knihovny se neustále zvyšovala, dík finančním příspěvkům Městského národního výboru v Krnově, darům Ministerstva informací a osvěty a v roce 1948 zřízením tzv. doplňovacího oddělení knihoven v okrese.

Podle vyhlášky Ministerstva informací a osvěty §186 ze dne 27. 12. 1950 o zřizování okresních a krajských knihoven byla zřízena Okresní lidová knihovna v Krnově, která se postupně stala metodickým centrem pro všechny lidové knihovny v tehdejším okrese Krnov. Po čtyřletém působení získala knihovna důstojnější stánek, samostatnou budovu na Říčním okruhu, postavenou v roce 1903 jako obytný dům. Zde je knihovna dodnes, ale změnila název ulice i číslo popisné, nyní je to ulice Soukenická číslo 29. v roce 1989.

Zajímavou kapitolou je činnost pojízdné knihovny. Krajská knihovna v Ostravě zapůjčila v roce 1955 malý bibliobus zn. Praga, který byl upraven na pojízdnou knihovnu, zajišťující služby v obcích bývalého okresu Krnov až do roku 1960. Řidičem, knihovníkem i promítačem byl Josef Špejra s manželkou Ludmilou. Půjčovali knihy pracujícím v zemědělství, brigádníkům, organizacím. Nezapomínali ani na občany jiné národnosti - např. Řeky, kterým vozili knihy v jejich jazyce. Po vybavení promítacím přístrojem v roce 1956, jezdili po vesnicích nejen knihy půjčovat, ale promítat krátké i celovečerní filmy. Spolupracovali s domem osvěty, vlastivědným muzeem. LŠU, vozili také maňáskovy soubor při nemocnici - Zdravotníček. Bohužel, toto malé kulturní centrum na kolech bylo zrušeno v roce 1960, kdy došlo ke zrušení okresu Krnov. Při reorganizaci okresů byla funkce okresní knihovny přenesena na knihovnu v Bruntále.

Dalším mezníkem byl rok 1965, kdy se začal budovat systém střediskových knihoven. Knihovna v Krnově plnila funkci jak městské knihovny, tak i střediskové knihovny pro 12 okolních obcí. Knihovny byly zásobovány novými knihami a soubory knih, které se pravidelně vyměňovaly. Hlavním úkolem bylo zvýšit kvalitu služeb čtenářům. Rok 1978 přinesl centrální zpracování knih, kdy nákup, katalogizace i rozvoz nových knih byl soustředěn do Okresní knihovny v Bruntále. Činnost knihovny se rozšířila a prohloubila. Velmi dobře pracovala a velkou oblibu si získala pobočka na Gorkého ulici ihned po zřízení roku 1970. Po společenských změnách se přestěhovala na Jiráskovou ulici do areálu mateřské školy, kde získala větší prostory a slouží čtenářům dodnes.

Rovněž hlavní budova knihovny doznala mnohých změn. Celá řada oprav a úprav zlepšovala prostředí nejen pro knihovnice, ale především pro čtenáře. Výměna oken, dveří, nová elektroinstalace, zavedení plynového topení, ale i nová fasáda celé budovy. Mnohokrát se malovalo, stěhovaly se knihy, regály, upravovalo, vylepšovalo. Koncem roku 1989 vznikla samostatná studovna s čítárnou. Do knihovny pronikala konečně i moderní technika.

S nástupem nového ředitele, který podporuje a prosazuje činnost knihovny pomocí moderních informačních technologií, dochází k neustálému pokroku. Oddělení pro děti a mládež patří mezi první, které začalo v roce 1996 půjčovat pomocí knihovnického počítačového programu. Oddělení pro dospělé je brzy následovalo. Do roku 2002 přibylo v Městské knihovně Krnov mnoho nových počítačů s moderním softwarem a příslušenstvím. Již od poloviny devadesátých let je naše knihovna připojena k internetu a spravuje své vlastní internetové stránky. Vychází také vstříc handicapovaným občanům a od roku 2002 byla vybavena moderními kompenzačními pomůckami pro zrakově postižené. Mnoho dalších projektů je ve fázi příprav. Tím největším projektem byla komplexní rekonstrukce budovy, která nedávno proběhla. Zcela nově vybavený objekt s výrazně rozšířenými službami (užitná plocha pro uživatele se více než zdvojnásobila) vítá návštěvníky od 16. 12. 2003.

Jak jste si mohli přečíst, knihovna v Krnově se nebrání moderním trendům a dokáže svým čtenářům nabízet stále lepší služby a pohodlí. Kdo ví, jak bude vypadat knihovna za dalších 50 let.

Za použití kroniky Městské knihovny Krnov připravila Eva Garguláková (knihovnice)


Zpět

Partneři

krnov MSK Czech tourism atic Jeseníky Slezsko Certifikát kvality služeb