Kostel svatého Ducha a špitál

Koncertni sin Sv. Ducha 12, 794 01 Krnov
Tel.: 554 616 753
www.mikskrnov.cz
GPS: 50.0910028N 17.7065008E

Skupinovou prohlídku kostela sv.Ducha s poslechem krnovských varhan si můžete předem objednat v Turistickém informačním centru Krnov, Hlavní náměstí 25. Telefon 554 614 612.
Kostel v současné době slouží jako koncertní síň a probíhá zde mnoho kulturních a společenských akcí.HISTORIE:
Kostel sv. Ducha je jedna z nejstarších dochovaných budov v Krnově. Její počátky spadají do 80. let 13. století, kdy město řešilo potřebu postavit špitál pro nemocné, chudé a hladové. Proto byl povolán do Krnova Řád německých rytířů s cílem ujmout se tohoto úkolu.

Kostel stál kolmo k dnešní lodi a jeho pozůstatkem je lomený oblouk dnešní boční tribuny. Strop byl původně rovný trámový, v polovině 15. století byl nahrazen současnou křížovou žebrovou klenbou a současně vymalován.

Špitál řídila církev, a proto se po staletí o nemocné starali mniši a jejich pomocníci. U špitálu se vždy stavěl kostel, protože posláním církve bylo pečovat a starat se nejen o tělo, ale také o duši.

V době, kdy byla katolická církev pronásledována, byl špitál zavřený a nemocní pacienti byli přestěhováni do Kláštera Minoritů.

Největší vzácnosti kostela jsou originály barevných fresek na stěnách kostela od neznámého autora, které pocházejí z poloviny 15. století.

Dnes slouží tato opravená stavba jako koncertní síň s krásnými varhanami, vyrobenými v Krnově. Budova je po rekonstrukci gotického kostela a barokního špitálu opravdovou pýchou Krnova.

Dříve zde v místě dnešní křižovatky stávala jedna ze tří městských bran a to brána Hlubčická.

Sousoší před budovou nese název „Radost ze života“ a je dílem pražského sochaře Olbrama Zoubka.

K tradičním akcím zde patří koncerty Základní umělecké školy v Krnově, Střední umělecké školy varhanářské, pěveckého sboru Ars Voce, Krnovské cimbálové muziky a Hudební festival středních pedagogických škol.

Prostory koncertní síně jsou využívány také pro svatební obřady, slavnostní předávání závěrečných vysvědčení ZŠ a maturitních vysvědčení, aukce, besedy, setkání s občany aj.


kostel sv ducha 2 Sv.Duch 21 kostel sv ducha

koncertni sin 5
Na prostranství před Koncertní síni svatého Ducha se nachází plastika Olbrama Zoubka "Radost ze života", která zde stojí od roku 1993. Plastika vznikla v roce 1984 a stála původně v Parku Lidových milicí, dnešní Městský park za Albertem.
Zpět

Partneři

krnov MSK Czech tourism atic Jeseníky Slezsko Certifikát kvality služeb