Krnovská synagoga

Soukenická ulice 83/28, 794 01 Krnov
www.krnovska-synagoga.cz
GPS: 50.0898161N, 17.7075044E

Tomáš Sedlák B.Th. - průvodce, 608 643 487,  synagogakrnov@email.cz
Ing. Jan Stejskal - správce synagogy, 604 294 458,  jenstejskal@seznam.cz


Krnovska synagoga celoroční 2017 Synagoga prošla celkovou rekonstrukcí a od roku 2014 byla opět otevřena veřejnosti. Jedná se o jedinou otevřenou synagogu v Moravskoslezském kraji. Novinkou roku 2017 je celoroční otevírací doba.  V zimních měsících doporučujeme skupinové prohlídky objednat předem.

Prohlídka trvá 45 minut, z toho výklad průvodce je 20 minut. Zbytek času je na prohlídku interiéru, věže a stálé expozice, která je věnována Židovským průmyslníkům. Během turistické sezóny jsou v synagoze dále k vidění také krátkodobé výstavy.

Prohlídka s průvodcem začíná vždy v celou hodinu. Navštívit Krnovskou synagogu můžete i v jinou dobu a absolvovat prohlídku bez průvodce.
 
V synagoze se konají bohoslužby, které jsou přístupné veřejnosti. Jejich přehled naleztnete zde: http://www.krnovska-synagoga.cz/open-synagogue/ .
 


toulavka V neděli 19. června odvysílala Česká televize v pořadu Toulavá kamera reportáž z Krnovské synagogy.
Reportáž můžete zhlédnout zde.
 
 
 

Po stopach Krnovskych zidu Synagoga

Krnovská synagoga nově nabízí celoroční komentované prohlídky Krnovem s názvem: Po stopách Krnovských židů"

Prohlídky probíhají pouze mimo otevírací hodiny synagogy, v neděli pak celý den.

Účastníci obdrží také tištěnou mapu se všemi místy či domy, které mají souvislost s Krnovskými židy i s popisem jednotlivých míst.

Objednávat se můžete na emailu: synagogakrnov@email.cz, nebo mobilu: 608 64 34 87
Více zde: http://www.krnovska-synagoga.cz/

 

 

 

 
synagoga synagoga_2 web_synagoga
HISTORIE:

První dochované zprávy o pobytu židů ve městě pochází ze 14. století. Za vlády Jiřího Hohenzollerna v 16. století byli Židé vyhnání. V 17. a 18. století zde žilo jen pár židovských rodin na zvláštní povolení. Většina židů přišla do Krnova z blízké Osoblahy a to po revoluci v roce 1848, kdy byla komunita obnovena.

Synagoga byla postavena v roce 1871 stavitelem Ernestem Latzelem na místě, kde byly dříve hradby a město zde končilo. Židovský hřbitov byl založen v roce 1873 a nachází se na Opavské ulici.

Kostra stavby představuje byzantskou baziliku. Interiéry jsou arabsko-španělské, což synagogu řadí mezi velmi cenné stavby. Hlavní vchod je z Barvířské ulice, vedlejší z jihovýchodní věže a zadní ze zahrady.

Celkové náklady na výstavbu krnovského templu dosáhly 26 tisíc zlatých, z toho 500ti zlatými přispěl sám císař František Josef. V roce 1898 byly v synagoze instalovány varhany z místní firmy Rieger. Po roce 1945 se ztratily.

Tato stavba sloužila Židům z Krnova a okolí k bohoslužbám. Bohužel k těmto účelům sloužila pouze do roku 1938, kdy došlo k připojení Sudet k nacistickému Německu. Okolní synagogy byly zničeny. Stejně tak měla být zničena i tato synagoga. Při zasedání radních bylo rozhodnuto o podvodu na nacisty a zachování krnovské synagogy. Vypálili obřadní síň na židovském hřbitově. Ze synagogy odstranili židovské symboly a přeměnili ji na tržnici. Díky tomuto činu zůstala synagoga zachována. Židé hráli v dějinách významnou roli, protože mnozí z nich patřili k velice bohatým občanům, vlastnili továrny, zaměstnávali lidi a starali se o rozkvět a blaho města. Mezi známá jména patřili např. Alois Larisch - vyučený soukeník, později významný továrník.

Po válce sloužila budova jako sklad a od roku 1960 jako sídlo Státního okresního archívu. V roce 1994 byla synagoga navrácena Židovské obci Olomouc. Původní účel budovy a památku krnovských obětí Holocaustu připomíná pamětní deska na jižní straně synagogy. Povodeň v r. 1997 synagogu značně poškodila.

Od roku 2003 ji provozuje Občanské sdružení Krnovská synagoga jako výstavní, koncertní a přednáškovou síň. Jejich snahou bylo synagogu zrekonstruovat, což se povedlo díky projektu na obnovu židovských památek. Při rekonstrukci věží, byly nalezeny dokumenty z doby její výstavby a zas pro budoucí byly vloženy současné materiály.

Část lavic z roku 1897 pochází z olomoucké synagogy. Sloužila potřebám věřících v malém kostelíku v Olšanech u Olomouce. Občanské sdružení Krnovská synagoga získalo prostředky na tento velmi cenný soubor prostřednictvím projektu se symbolickým názvem „70 míst – 70 osudů“.

V Moravskoslezském kraji je to unikátní synagoga, protože jako jediná má dvě věže a je postavena v maurském slohu. Jedná se o jedinou přístupnou synagogu v Moravskoslezském kraji.

Rekonstrukce
V roce 2009 byla synagoga v Krnově zařazena do síťového projektu Revitalizace židovských památek České republiky - Deset hvězd, který realizuje vlastník synagogy - Federace židovských obcí s podporou fondů EU. V rámci rekonstrukce byla v synagoze umístěna stálá expozice o židovských průmyslnících a vynálezcích a vyrobena přesná replika svatostánku se schránkou na Tóru. Synagoga tak slouží jako regionální židovské kulturní a vzdělávací centrum pro Moravskoslezský kraj. K slavnostnímu znovuotevření synagogy v Krnově pro veřejnost došlo 13.6.2014. Projekt rekonstrukce synagogy doplňuje projekt partnerského sdružení Jesenický horský spolek - Spolkový dům U synagogy v rámci kterého bylo vybudováno nezbytné zázemí. K dispozici je kancelář, přednáškový sál, recepce, kuchyně a sociální zařízení. Provoz Spolkového domu U synagogy byl zahájen 28.9.2012.

Text k rekonstrukci: www.krnovska-synagoga.cz
 
FOTOTGALERIE
Synagoga synagoga_rekon_3 Synagoga_-_strop Synagoga_strop_rekonstr.

Zpět

Partneři

krnov MSK Czech tourism atic Jeseníky Slezsko Certifikát kvality služeb