V roce 2020 se mělo otevřít veřejnosti nové muzeum v Krnově.

Krnovská národní kulturní památka, vzorkovna továrny na vlněné zboží Alois Larisch a synové na Říčním okruhu, bude zachráněna. Do tří let se promění v centrum kultury, vzdělávání a setkávání. Kromě záchrany dílny vzorkovny bude vybudováno zázemí pro Městské muzeum v Krnově, jemuž desítky let schází nejen stálá expozice, ale také digitalizační pracoviště a restaurátorské dílny, a své místo v areálu dostanou také multifunkční prostory určené k setkávání obyvatel.

Přeměna Karnoly na muzeum 

karnola_ilu
Krnovská národní kulturní památka, vzorkovna továrny na vlněné zboží Alois Larisch a synové na Říčním okruhu, bude zachráněna. Krnov uspěl s projektem „Karnola – udržitelná revitalizace a zatraktivnění národní kulturní památky“ u Ministerstva pro místní rozvoj ČR a získá dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, která pokryje až devadesát procent způsobilých výdajů.
 

Brownfield ve středu města, který je od krachu textilní továrny Karnoly už patnáct let nevyužívaný, se tak do tří let promění v centrum kultury, vzdělávání a setkávání. Kromě záchrany dílny vzorkovny bude vybudováno zázemí pro Městské muzeum v Krnově, jemuž desítky let schází nejen stálá expozice, ale také digitalizační pracoviště a restaurátorské dílny, a své místo v areálu dostanou také multifunkční prostory určené k setkávání obyvatel. „Jsme velice hrdí, že jsme získali důvěru ministerstva a budeme mít možnost národní kulturní památku uvést v život. Roční intenzivní práce celého týmu, jemuž touto cestou velmi děkuji, se tím zúročila. Vždyť na projekt za 123 milionů korun se mu podařilo získat téměř 95 milionů korun,“ uvedl místostarosta Jan Krkoška s tím, že ani dofinancování projektu nemusí ležet zcela na bedrech města. „O finanční příspěvek ve výši deset milionů korun požádáme ještě Moravskoslezský kraj. Význam projektu totiž přesahuje hranice nejen našeho regionu, ale také kraje a například Národní památkový ústav již projevil zájem v objektu vybudovat národní depozitář textilního průmyslu,“ dodal místostarosta.

Město nyní čeká nezbytná administrativa spojená se ziskem dotace. „V současnosti je projekt doporučen k financování. Čekáme už jen na vydání stavebního povolení, které musíme doložit, aby na ministerstvu mohli začít zpracovávat rozhodnutí o přidělení dotace,“ uvedl vedoucí odboru strategického rozvoje Tomáš Kolárik. Po obdržení rozhodnutí bude následovat zadání zakázky na zpracování prováděcí dokumentace pro potřeby zadavatele výběrového řízení na zhotovitele stavby a interiérů. Dalším krokem bude výběrové řízení na dodavatele stavby, interiérů, digitalizace a restaurátora strojů a artefaktů. Po něm na řadu přijde archeologický průzkum a samotná realizace akce. „Podle časového harmonogramu projektu se se zahájením provozu počítá v roce 2020. To se budeme snažit dodržet, přestože už teď máme pět měsíců zpoždění, za které může pozdní rozhodnutí ministerstva o přidělení dotace. To mělo padnout už v říjnu loňského roku,“ řekl Tomáš Kolárik.

Od realizace projektu „Karnola – udržitelná revitalizace a zatraktivnění národní kulturní památky“ si město slibuje nejen zachování kulturního dědictví, ale také posílení regionální zaměstnanosti, konkurenceschopnosti i kvality života obyvatel. „Zprovoznění areálu by mělo rovněž zvýšit atraktivitu města a tím pádem do něj přivést vyšší počet návštěvníků. To se pak projeví v maloobchodě a službách,“ upřesnil Jan Krkoška.

Budova bývalé přádelny s dílnou vzorkovny z roku 1900 byla Vládou České republiky vyhlášena národní kulturní památkou 8. února 2010. V dílně se navrhovaly vzory vyráběných tkanin pro jednotlivé sezóny. Dezinatura se dochovala ve stavu „posledního pracovního dne“ s funkčním hlavním i pomocným technickým zařízením, s příslušenstvím, s rozpracovanými vzory a také s bohatou sbírkou vzorníků látek, z nichž nejstarší pochází ze sedmdesátých let 19. století.

Karnola - udržitelná revitalizace národní kulturní památky, prezentace z 23. 3. 2016

karnola krnov
Zdroj: Město Krnov

Požár národní kulturní památky Karnoly v Krnově

Rozsáhlý požár zachvátil ve středu 20. prosince 2017 odpoledne budovy bývalé textilky na Říčním okruhu, včetně národní kulturní památky - vzorkovny továrny na vlněné zboží Alois Larisch a synové, která měla být základem textilního muzea.

Požár poničil objekty bývalé Karnoly

Krnovský miniexpres - 22. 12. 2017

Karnola je nadále národní památkou

Krnovský miniexpres - 23. 2. 2018


Zpět

Partneři

krnov MSK Czech tourism atic Jeseníky Slezsko Certifikát kvality služeb