Naučné stezky Krnov a okoli

Naučná stezka Cvilín

Naučná stezka Cvilín se  nachází  u jihovýchodního okraje města Krnov. Počet zastávek: 11 Témata zastávek:

1. Úvodní
2. Hrad Cvilín (zřícenina hradu Šelenburk)
3. Rostliny
4. Ptáci
5. Mokřad
6.Vodní ptactvo
7. Člověk a les
8. Podrostní hospodaření
9. Mravenci
10. Motýli 1
11. Zvěř

Délka trasy:
základní okruh asi 4 km, pro pěší 2 hodiny cesty. Uprostřed okružní trasy je odbočka k dalším 2 zastávkám v délce asi 2 km, která pokračuje jako zelená turistická značka do Úvalna přes vrch Strážiště s rozhlednou.
Náročnost: střední, části trasy vedou po značených cyklostezkách. Na stezce je zřícenina hradu Šelenburk a dětské lesní hřiště. U každého zastavení je kryté přístřeší s možností odpočinku, občerstvení.
Začátek a konec NS: Penzion pod Šelenburkem (ve směru na Opavu za dopravní značkou "Konec obce" odbočka vpravo do kopce na polní asfaltku, před vrcholem kopce je penzion s parkovištěm).

Dá se zde také dojít z vrchu Cvilín, dostupném celoročně autem z města Krnov. Na vrcholu je parkoviště.
Odkaz na mapu - google.commapy.cz
GPS:
S 50°4′27.00, V 17°43′14.94 (začátek trasy)

Naučná stezka Staré hliniště

Přírodní památka Staré Hliniště se nachází 2,5 km severozápadně od centra Krnova. Pojedete-li po Petrovické ulici směrem k celnici, k cíli vás navede směrovka (ul. Petrovická 251, na území bývalé krnovské cihelny a přilehlého lomu nedaleko silnice vedoucí k hraničnímu přechodu s Polskem se nachází). Je o celkové rozloze 4,39 ha. Na přelomu 70. a 80. let byla cihelna srovnána se zemí a ponechány jen dvě budovy, těžní jáma zarůstala už dříve. Zprvu tato lokalita sloužila jako studijní plocha a v roce 1989 byla zařazena díky vzácným obojživelníkům a některým rostlinám, které se tu vyskytují, mezi přírodní památky.
V roce 2001 nechal krnovský Městský úřad zpracovat herpetologický a botanický výzkum. Ten potvrdil, že kriticky ohrožené druhy obojživelníků mají na Starém hliništi dobré podmínky a vyskytují se jen v počtu několika kusů. (čolek obecný, čolek horský, čolek velký, ropucha obecná, rosnička zelená,…).
Kromě obojživelníků se na Starém hliništi vyskytují také vzácné rostliny (orchideje, které ale nejsou původní, byly sem přesazeny).
O lokalitu je mezi Krnovany velký zájem. Na podzim se stává Staré hlinište rájem houbařů, protože tu rostou křemenáče.

V případě zájmu lze získat další informace na lince:
Zelený telefon: +420 554 614 227
Odkaz na mapu - google.commapy.cz
GPS:
S 50°6′26.88, V 17°41′38.44

Naučná stezka Bezručův vrch

- obsahuje 5 zastavení, stezka má 3,5 km.

Začátek trasy je z místní části Ježník popř. od Krnova z Bezručového vrchu. Trasa není koncipována jako naučná stezka se směrem trasy, ale je pojata jako soubor zastavení v příměstském lese. Od altánu s vyhlídkou na Krnov, přes dětské hřiště s houpačkou a přelezem přes propast až po jednoduché posezení v lese s přírodní výstavou typů ptačích budek.
text: Lesy ČR


Naučná stezka Svatý Roch

NS vede převážně po lesních stezkách členitým terénem v převážně jehličnatých porostech. Na stezce se nachází také malé lesní dětské hřiště. Celá stezka prochází příhraniční oblasti s Polskem v revíru Janov. Na stezce se seznámíte s historií této oblasti, s funkcí lesů a zároveň s hospodařením v těchto lesích. Upozorníme Vás také na vliv člověka na životní prostředí a les.
Stezka začíná u Petrových bud (720 m n.m.), kde po absolvování celé trasy také končí. Její délka je 3,6 km,  vycházka s prohlídkou rozhledny trvá asi 3 hodiny.
Příjezd autem po státní silnici Krnov - Město Albrechtice - Jindřichov - Petrovice směr na Zlaté hory, Petrovy boudy jsou v sedle mezi Zlatými Horami a Petrovicemi. U parkoviště (bude označeno) je roubené odpočívadlo a první zastávka NS. Příjezd hromadnou dopravou je nejlepší vlakem do Jindřichova ve Slezsku, dále autobusem do Zlatých Hor. Autobusy v sedle zastavují. Vlak do Zlatých Hor je sice nejblíž, ale s několikerým přestupem.
Nejvyšší bod stezky je pod vrcholem Biskupské kupy (891 m n.m.), kde je nejstarší kamenná rozhledna na Moravě a ve Slezsku (r. 1896), přístupná nepřetržitě, občerstvení. Na samotný vrchol vede značená turistická cesta.

Naučná stezka Osoblažsko

Tato oblast se nachází v nejsevernější části okresu Bruntál v Moravskoslezském kraji. Ze tří stran je obklopena Polskem. Území je součástí Slezské nížiny a pro svou úrodnost se někdy nazývá Slezskou Hanou?. Oblast z jihu určuje jesenický masiv a oblast Zlatých hor. Pro její návštěvu jsou ideálními nástupními místy Město Albrechtice a obec Třemešná. Centrem oblasti je obec Osoblaha, která byla původně historicky cenným hrazeným městečkem, později významným průmyslovým a kulturním střediskem širokého okolí. Dnes můžeme na území obce nalézt zbytky městských hradeb a židovský hřbitov s náhrobky ze 17. století, památky připomínající jeho minulost. Oblast má dnes ryze zemědělské zaměření a z turistického hlediska je vhodná pro nenáročnou pěší turistiku, cykloturistiku a agroturistiku. Za zmínku stojí zdejší úzkorozchodná železniční dráha. Ta je od roku 1898, kdy se započalo s její výstavbou, významným dopravním prvkem v oblasti. Trať má úzký rozchod ? jen 760 mm a důvodem pro tuto volbu byla úspora nákladů na výstavbu. Dráha vychází z nádraží Třemešná ve Slezsku. Hned za stanicí trať klesá a prochází stejnojmennou obcí, kde třípolním mostem přechází silnici a říčku Mušlov. Poté trať stoupá (26 promile) a překonává nejvyšší bod trati v nadmořské výšce 385 metrů. Za Liptáni vede trať údolím Liptáňského potoka a před zastávkou Dívčí Hrad opouští údolí a zvolna klesá do polské nížiny. Za Kobernem vede trať romantickým lesnatým úsekem říčky Osoblahy a kolem zříceniny hradu Fulštejna a dále rovinou do Osoblahy.

Městský turistický okruh - Město Albrechtice

Městský turistický okruh spojuje atraktivní cíle Města Albrechtic: VRCH DUBÍ - POUTNÍ HORA - ZŘÍCENINA BURKVÍZ - ZÁMEK LINHARTOVY - ROZHLEDNA HRANIČNÍ VRCH a je dlouhý přes 28 km.Materiál ke stažení v pdf formátu zde .


Zpět

Partneři

krnov MSK Czech tourism atic Jeseníky Slezsko Certifikát kvality služeb