Most přes řeku Opavu

most_pes_opavu most_pres_Opavu2

Nýtovaný most spojující centrum Krnova s Opavskou ulicí byl vyroben v roce 1900 v železářském podniku bratrů Kleinů v Sobotíně. Je jednou z dominant Krnova připomínajících rozvoj města na přelomu 19. a 20. století. Jednalo se o moderní konstrukci, která zvýšila prestiž rozvíjejícího se města a dokazovala technickou zručnost zhotovitelské firmy, neboť ocelové konstrukce na přelomu století byly na počátku svého rozvoje. Most přes řeku Opavu jako jediný v Krnově přečkal válečné běsnění v roce 1945.

Ocelový nýtovaný most překlenuje vzdálenost 27 metrů a je 11 metrů široký. V roce 2007 byl prohlášen kulturní památkou. Střední část je určena vozidlům, po obou stranách jsou části pro chodce.

elezn_most elezn_most_2

elezn_most_na_opavskou elezn_most_na_opavskou_2

31. 7. 2015 byl most po jedenáctiměsíční opravě znovu otevřen veřejnosti. Opravu provedla stavební firma Swietelsky.

most_krnov most_krnov2 most_krnov1

Get Adobe Flash player

stanice

Historická limnigrafická stanice září novotou

Historický most přes řeku Opavu slouží v opravené podobě už více než rok. Pomyslnou tečku za jeho generální rekonstrukcí ale udělala až nedávná renovace limnigrafické stanice, v níž je umístěno zařízení k pozorování vodního stavu v hlásném profilu řeky Opavy.

Drobná stavba dostala novou střechu, omítky a nátěrem byla opatřena okna i železné dveře. Ty prošly celkovou renovací, která zahrnovala vyspravení a doplnění chybějících ocelových prvků. Vzhledem k tomu, že most je kulturní památkou, na opravu stanice dohlíželi památkáři. „Celkové náklady na opravu stanice byly 174 tisíc korun. Téměř polovinu stála střecha, protože krytina z pálených bobrovek a hřebenáčů musela být vyrobena na zakázku,“ uvedl vedoucí odboru veřejných zakázek Pavel Jachymčák. Výroba speciální krytiny trvala téměř čtvrt roku a ani její položení, byť stříška je to malá, nebylo rychlé. Stavbaři museli dodržet postup stanovený památkáři a bobrovky pokládat do maltového lože. Po každé položené řadě tak následovala vynucená technologická přestávka. Stavbu prováděla firma Kamila Lováse z Města Albrechtic.

Původní limnigrafická budka byla postavena na stejném místě již v roce 1902 a jednalo se o hrázděnou stavbu. Zařízení ve stanici zaznamenávalo průběžný stav toku Opavy, tenkrát nazývané Černá Opavice. V roce 1927 bylo rozhodnuto o demolici této stavby vzhledem k jejímu špatnému stavebně-technickému stavu s tím, že bude nahrazena novou. Ta byla vybudována v roce 1928. Je kompletně ze železobetonu, včetně střechy, opatřené glazovanou pálenou krytinou – bobrovkou s hřebenáči, na špičku valby byla pořízena zvláštní železná tyčka. Součástí stavby byla rekonstrukce limnigrafické šachty. V současnosti limnigrafická stanice operativně měří a přenáší údaje o vodním stavu toku Opavy v rámci sítě hlásných profilů Hlásné a předpovědní povodňové služby ČR.

9.9.2016 KL/Město Krnov


Zpět

Partneři

krnov MSK Czech tourism atic Jeseníky Slezsko Certifikát kvality služeb