Empírový Nový zámek

Město Albrechtice
www.mesto-albrechtice.cz

Na západním okraji obce náleží k cenným památkám Empírový Nový zámek. Zámek byl postaven roku 1837 opavskými velkoobchodníky Vincencem Tlachem a Vincencem Keilem. Stavba je obklopena botanicky hodnotným parkem, ve kterém zaujmou i dvě vily. Starší z nich leží v severozápadní části. Ve štítu stavby je letopočet 1885 a iniciály G E. Subtilní železná konstrukce, která zastřešuje západní vstupní schodiště, je dokladem mistrné kovářské práce. Východně od empírového zámku se nachází vila v romantizujícím stylu se secesními prvky. Nový zámek a vily jsou obklopeny romantickým parkem anglického typu s loučkami, skupinami stromů a drobnými stavbami.

Není volně přístupný

Trasa:

Krnov – Město Albrechtice

Cyklotrasa č. 55 Krnov – Město Albrechtice


Zpět

Partneři

krnov MSK Czech tourism atic Jeseníky Slezsko Certifikát kvality služeb