Kostel sv. Martina, Bohušov

Kostel sv. Martina byl postaven po roce 1255. Gotická stavba byla pozměněna a doplněna barokními prvky. Po požáru roku 1800 byl kostel opraven do nynější podoby. Při stavebních pracích byly odkryty zajímavé nálezy. Nejzajímavější nálezy představují kamenné renesanční náhrobníky, nalezené v kněžišti asi 35 cm hluboko pod poslední úrovní podlahy. Nejstarším a nejvýznamnějším je náhrobník Jindřicha Supa z Fulštejna. Náhrobník o rozměrech 201 x 101 cm je vytvořený z jemnozrnného, čistě křemenného pískovce, světlého zbarvení. Představuje celou mužskou postavu oděnou do dlouhé alby a ornátu s hustým reliéfním vyšíváním s rostlinným i figurálním motivem. Na téže straně kněžiště - evangelijní, byl nalezen náhrobník Ekrycka Supa z Fulštejna. Ekcryk byl spolu s bratry Janem a Jiřím spolumajitelem fulštejnského panství. Na druhé straně kněžiště, přímo proti předchozímu, byl nalezen náhrobník Václava staršího Sedlnického z Choltic, který koupil fulštejnské panství v roce 1566 od bratra své manželky Jiřího Supa, posledního pána z Fulštejna.

V roce 2006 převzala obec Bohušov iniciativu ve snaze o záchranu areálu kostela sv. Martina, aby zamezila jeho postupné devastaci. Ve spolupráci s Římskokatolickou farností Bohušov podala obec Bohušov žádost o dotaci do programu tzv. „Norských fondů“ Tím byla podpořena evropská významnost kostela sv. Martina, který v sobě uchovává nejen průřez historií od počátku německého osídlování Osoblažska, ale také ojedinělé architektonické nálezy.

Trasa:

Směr Město Albrechtice. Popis cesty Krnov – Město Albrechtice – Třemešná ve Slezsku – Liptáň – Horní Povelice – Bohušov

Cyklotrasa č. 55 Krnov – Město Albrechtice, Město Albrechtice – Dolní Povelice cyklotrasa č. 6116 a dále po silnice III. třídy Dolní Povelice – Bohušov

Informační centrum Bohušov
Bohušov 15
tel.: 554 642 121
e-mail: oubohusov@bohusov.eu

www.bohusov.eu


Zpět

Partneři

krnov MSK Czech tourism atic Jeseníky Slezsko Certifikát kvality služeb