Sousoší Panny Marie, Jindřichov

web sousosi panny marie Jindřichov
www.obecjindrichov.cz

Umělecký cenné a památkově chráněné sousoší. Sousoší bylo dokončeno v r. 1757. Autorem architektonického návrhu je krnovský stavitel Gans, sochy zhotovil Václav Henisch a nátěry jsou od krnovského malíře Josefa Wolfa. Sousoší je velmi členité. V kartuších se nacházejí znaky donátora Jana K. za Bartensteina. Reliefy znázorňuj sv. Jana Nepomuckého, sv. Rozálii, sv. Terezii a vzkříšení Lazara. Podstavec je dále zdoben sochami svatých: Sebastiána, Rocha, Ignáce a Karla Boromejského. Na podstavci je vztyčen komolý hranol zakončený zeměkoulí obtočenou hadem, na něm stojí socha 

P. Marie. Výška sousoší je 10 m. Sochy a kartuše jsou z vápence, ostatní z pískovce.

Trasa:

Směr Město Albrechtice. Popis cesty Krnov – Město Albrechtice – Třemešná ve Slezsku – Jindřichov ve Slezsku

Cyklotrasa č. 55 Krnov – Město Albrechtice, Město Albrechtice – Jindřichov trasa 4.20


Zpět

Partneři

krnov MSK Czech tourism atic Jeseníky Slezsko Certifikát kvality služeb