Přírodní památky

Oblík u Dívčího Hradu

Nad západním okrajem obce Dívčí Hrad se zvedá kopec Oblík (324m.n.m.), vrchol tohoto kopce je chráněn jako přírodní památka. Kopci Oblík dal pojmenování zaoblený tvar, který je dílem dávného ledovce. Zdejší lokalita je významným nalezištěm zkamenělin lilijic, korálů, hlavonožců a ramenonožců, které pocházejí z doby křídového moře. Jako Státní přírodní památka bylo území o rozloze 858 m² vyhlášeno v roce 1966.

V katastru obce se vyskytují ostrůvky z usazenin křídového moře – pískovce se složkami rohovců a slinné písky. Vývoj krajiny výrazně ovlivnilo dvojí zalednění ve starších čtvrtohorách, kdy bylo celé území pokryto ledovcem. Mocnost ledového krytu se zde odhaduje na 130 – 250 m. Mezi pozůstatky patří nalezené bludné balvany o rozměrech až 150 cm.

 

Liptáňský bludný balvan

V mikroregionu krnovsko se asi 1 km jižním směrem od obce Liptáň nachází přírodní památka Liptáňský bludný balvan, nedaleko úzkorozchodné tratě Osoblaha – Třemešná ve Slezsku. Je složen z růžové drobnozrnné žuly. Jedná se o největší bludný balvan nalezený na Osoblažsku a vyskytující se ve volné přírodě. Na současné místo byl přemístěn začátkem šedesátých let 20. století a doplněn dvěma menšími balvany. Stáří se odhaduje cca 920 – 1010 milionů let, obvod má 567 cm a hmotnost asi 4,7 t. S největší pravděpodobností pochází z masivů z oblasti Bohuslän v jižním Švédsku.

V blízkosti bludného balvanu na Liptáňském potoku je malá vodní nádrž.
Bludn_balvan_Lipta

 

Také v okolí Osoblahy lze najít četné bludné balvany ze severské žuly. Jeden můžeme zhlédnout přímo v Osoblaze v Parku Osvobození.

Dá se říct, že mikroregion je přímo poset bludnými balvany nachází se kolem Jindřichova, Krnova….

Chráněny jsou také pozůstatky po těžbě rud ve zlatohorském revíru (katastrální území Heřmanovice), a to:

Důl Žebračka Na východním svahu Příčného vrchu nedaleko silnice do Zlatých Hor se nachází komplex hald, štol a komínů. V nedávné době se tu propadla těžební komora a takto vzniklá propadlina má rozměry 60 krát 30 krát 50 m.

Důl Karel Uprostřed revíru Hackelsberg v katastrálním území Heřmanovic a Horního Údolí se na náhorní plošině Příčného vrchu nalézá středověké důlní dílo, které představuje štolu v délce 60 m, ručně sekaný komín dlouhý 40 m a dva slepé komíny vystrojené dřevěným potrubím.

Zdroj: http://www.hermanovice.cz/

 


Zpět

Partneři

krnov MSK Czech tourism atic Jeseníky Slezsko Certifikát kvality služeb