Přírodní památky

Oblík u Dívčího Hradu

Nad západním okrajem obce Dívčí Hrad se zvedá kopec Oblík (324m.n.m.), vrchol tohoto kopce je chráněn jako přírodní památka. Kopci Oblík dal pojmenování zaoblený tvar, který je dílem dávného ledovce. Zdejší lokalita je významným nalezištěm zkamenělin lilijic, korálů, hlavonožců a ramenonožců, které pocházejí z doby křídového moře. Jako Státní přírodní památka bylo území o rozloze 858 m² vyhlášeno v roce 1966.

V katastru obce se vyskytují ostrůvky z usazenin křídového moře – pískovce se složkami rohovců a slinné písky. Vývoj krajiny výrazně ovlivnilo dvojí zalednění ve starších čtvrtohorách, kdy bylo celé území pokryto ledovcem. Mocnost ledového krytu se zde odhaduje na 130 – 250 m. Mezi pozůstatky patří nalezené bludné balvany o rozměrech až 150 cm.

 

Liptáňský bludný balvan

V mikroregionu krnovsko se asi 1 km jižním směrem od obce Liptáň nachází přírodní památka Liptáňský bludný balvan, nedaleko úzkorozchodné tratě Osoblaha – Třemešná ve Slezsku. Je složen z růžové drobnozrnné žuly. Jedná se o největší bludný balvan nalezený na Osoblažsku a vyskytující se ve volné přírodě. Na současné místo byl přemístěn začátkem šedesátých let 20. století a doplněn dvěma menšími balvany. Stáří se odhaduje cca 920 – 1010 milionů let, obvod má 567 cm a hmotnost asi 4,7 t. S největší pravděpodobností pochází z masivů z oblasti Bohuslän v jižním Švédsku.

V blízkosti bludného balvanu na Liptáňském potoku je malá vodní nádrž.
Bludn_balvan_Lipta

 

Také v okolí Osoblahy lze najít četné bludné balvany ze severské žuly. Jeden můžeme zhlédnout přímo v Osoblaze v Parku Osvobození.

Dá se říct, že mikroregion je přímo poset bludnými balvany nachází se kolem Jindřichova, Krnova….

Přírodní památka Osoblažský výběžek

Na území obce Hllinka, Osoblaha a Velké Pavlovice se nachází přírodní památka, která byla vyhlášena v roce 2005. Součásti je přírodní rezervace Velký pavlovický rybník. Předmět ochrany - lokalita kuňky ohnivé.

 

 


Zpět

Partneři

krnov MSK Czech tourism atic Jeseníky Slezsko Certifikát kvality služeb